Bana, Kanalisation, Mark och Konstbyggnad

Bana, Kanalisation, Mark och Konstbyggnad

Teknikområdena bana, kanalisation, mark och konstbyggnad är inom våra totalåtagande MBEST-K den första länken till att konstruera en komplett järnvägsanläggning. Uppdragen börjar vanligtvis med en analys/utredning av bästa möjliga spårlinje utifrån uppsatta krav och behov.

Vi har både de övergripande och detaljfokuserade specialistkompetenserna med mångårig erfarenhet av komplicerade spårsystem, kanalisation, mark och konstbyggnad. Vi verkar inom samtliga våra nuvarande marknader; Höghastighetsjärnväg, Konventionell järnväg, Tunnelbana och Spårväg.

Vi har den rätta och nödvändiga erfarenheten från kundspecifik kravhantering och styrande system hos slutkunden i de nordiska länderna såsom Trafikverket, Trafikförvaltningen Region Stockholm, Jernbaneverket och Banedanmark.

Vi erbjuder ett brett spektrum av resurser såsom utredare, projektörer, konstruktörer, specialister, ritare, myndighetsgranskare, BIM-modellerare, uppdragsledare, projekteringsledare, projektadministratörer samt byggplatsuppföljare/byggledare.

I Sverige har vi t.ex. för Konventionell järnväg inom specifikt mark och bana varit ledande konsult i ERTMS Korridor B, Växelbyte Örebro, Åstorp bangårdsombyggnad samt Nytt mötesspår Kil-Skåre m.fl.

I Danmark har vi t.ex. för Tunnelbana och Spårväg varit engagerade i Köpenhamns tunnelbana samt nya spårvägar i Aarhus m.fl.

Vi är med i projektens alla skeden från tidiga utredningar till färdig anläggning. Vi tar t.ex. fram kompletta handlingar för utförandeentreprenader eller verkar som den effektiva och ledande projektören/rådgivaren i totalentreprenader.

Tillbaka till toppen
SYSTRA AB Org.nr 556540-0677 • Registreringsadress: Mölndalsvägen 24, SE-412 63 Göteborg, Sweden
Om SYSTRA